Pepa

 

Promo Vatrt Pepa Okrouhlik.jpg

Josef Okrouhlík pochází z Nepomuk u Znojma, jako syn místního koláře Albrechta Okrouhlíka vsoupil do učení k místnímu koláři... pěvec-tenorista, sbormistr, pedagog, textař, skladatel a hudební badatel, narozen 4. 7. 1974, Kladno. První hudební vzdělání získal na Lidové škole umění v Kladně, hru na violoncello u Hany Liškové a zpěv u Nadi Stočesové-Ostřaňské. V roce 1985 se stal vítězem Celonárodní dětské hudební olympiády ve zpěvu. Vyučil se obráběčem kovů ve Slaném (1991), později při zaměstnání studoval střední školu s ekonomickým zaměřením, poté Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sbormistrovství chrámové hudby a následně obor hudební věda na stejné univerzitě. V letech 1990–2004 byl sólistou a členem chrámového sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae Kladno-Rozdělov. U sbormistra Jána Čambála soukromě studoval zpěv a latinu a z jeho podnětu napsal několik českých textů k cizojazyčným písním pro repertoár sboru. Od roku1990 působil jako violoncellista Kladenského symfonického orchestru a zúčastnil se několika interpretačních pěveckých kurzů. V roce 1998 pomáhal zakládat hudební soubor Chorus Carolinus, ve kterém nyní působí jako sbormistr a umělecký vedoucí. S tímto ansámblem uvádí skladby Georga Friedricha Händela a především oživuje díla chrámové hudební sbírky ve Smečně z 2. poloviny 18. století.

 

Ankety

Jakou naší píseň byste vybrali pro videoklip?