Petra

Promo Vatrt Petra.jpg

 

 

Petra Kratochvílová - se narodila v Táboře, kde také vystudovala základní školu a gymnázium. Ve svých šesti letech začala navštěvovat Základní uměleckou školu v nedalekém Sezimově Ústí, kde se třináct let učila hře na klavír. Jen o rok později se zapsala do tanečního oddělení  a v roce 1999 zde začala chodit do hodin zpěvu klasického k panu učiteli Milanu Karpíškovi. Zpívala s komorním flétnovým souborem Flauto Dolce a po jistou dobu byla také členkou komorního pěveckého sboru Domino. Od roku 2002 navštěvovala Základní uměleckou školu v Praze na Zbraslavi, kde pokračovala ve studiu klasického zpěvu pod vedením pana Karla Nedomy. Když v 9. třídě základní školy nebyla přijata ke studiu klasického zpěvu na Státní konzervatoři v Praze, začala se Petra více orientovat na zpěv moderní. Od roku 2002 do současnosti spolupracuje s  kapelou Swing Band Tábor, kterou pokládá za svou „hudební rodinu“. V roce 2003 vstoupila poprvé na půdu Konzervatoře Jaroslava Ježka, kde se setkala se svou budoucí profesorkou Magdou Kovářovou (dnes Novotnou), s níž si domluvila soukromé hodiny zpěvu, na které docházela po zbytek svých gymnaziálních studií. V roce 2004 si ji vybrala jazz-funk-soulová kapela Vintage jako svou zpěvačku. Petra externě spolupracovala také s dalšími hudebními projekty (Tábor Superstar Band, Táborská posádková hudba, Tarapaca Jazz, Ratch, Jazzový kvartet Buce Tuce atd.). V roce 2007, těsně před maturitou, byla přijata na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde se vyžívá ve studiu zpěvu, tance, herectví, hry na klavír a svého nového koníčka – hry na housle J.

 

Ankety

Jakou naší píseň byste vybrali pro videoklip?